Čovek koji zasadi drvo, iako zna da nikada neće uživati u njegovoj senci,…

Rabindranat Tagore

Najbolje vreme da se posadi drvo bilo je pre dvadeset godina. Drugo najbolje…

Narodna poslovica