Čovek koji zasadi drvo, iako zna da nikada neće uživati u njegovoj senci, razume šta život znači

(Rabindranat Tagore)