Drvo Jasen

Ova vrsta drveta zastupljena je u predelima južne Evrope i jugozapadne Azije, a u Srbiji se može pronaći pretežno u nacionalnim parkovima, kao što su Fruška gora, Đerdap, Palić, i slično. Odgovaraju mu poluosunčana ili sunčana mesta i može se saditi na strmim zemljištima jer dobro veže tlo. Jasen je karakterističan za termofilne listopadne i zimzelene šume i raste uglavnom na neutralnom i bazičnom kraškom tlu.

Može da naraste do 20 metara, ima tanku koru, svetlosive boje koja sa godinama postaje ispucala.Odlikuje ga plitak, ali razgranat korenski sistem. Pupoljci su nasuprotni, sive boje i najkrupniji pri vrhu. Listovi su složeni, nasuprotno poređani, a mogu biti dugi od 15 do 30 centimetara. Rastu na dlakavoj peteljci, dugoj oko 1 cm, tamnozelene boje, dok je naličje svetlije i dlakavo.Cvetovi crnog jasena su bele boje, javljaju se pre listanja, a cvetovi su hemafroditni, jednodomi i rastu u metličastim cvatovima dugim od 8 do 20 cm. Cvetovi se pojavljuju tokom septembra i oktobra i mogu se zadržati na stablima sve do kraja zime. Razmnožava se semenom koje slabo klija, ali pošto dobro podnosi gradske uslove, često se sadi i kao ukrasno stablo.

Jasen dolazi iz porodice maslina. Poznat je iz davnina za lečenje većeg broja bolesti. Najpoznatija lekovita dejstva jasena odnose se na list i koru. Stara verovanja u Srbiji zadržana sve do današnjih dana, govore o velikoj spasonosnoj snazi jasena. Zato je poštovan kao sveto drvo. Jasen je, po verovanju, mogao da neutrališe magijsko dejstvo i da „skida čini“ jer kako je narod govorio „pod to drvo vragovi ne smeju.“

Posebno poštovanje jasenu je bilo namenjeno kao drvetu oženjenih i udatih. Od jasena  se pravi pokućstvo za koje se verovalo da harmonizuje bračne i porodične odnose.

Prema mnogim verovanjima jasen je simbol čvrstoće, ali je u različitim krajevima sveta dobijao i različite, često suprotne odlike. U skandinavskim zemljama jasen je simbol besmrtnosti i veze između triju nivoa kosmosa; germanski narodi smatrali su ga stablom sveta ispod čijih se grana prostire univerzum; na severu Evrope on je simbol plodnosti.

Sanjati jasen znači sigurno ostvarenje želja i planova.

Zapratite nas na društvenim mrežama