Požarevac – Požarevac u akciji „Posadi svoj hlad“

Požarevac u akciji „Posadi svoj hlad“

U dvorištu Poljoprivredne škole, Grad Požarevac, sproveo je akciju „Posadi svoj hlad“.

Grad Požarevac u saradnji sa Ekološkom organizacijom „Sova“ a pod projektom „Zelenog razvojnog centra“ u dvorištu Poljoprivredne škole „Sonja Marinković“ u Požarevcu po drugi put ove godine organizao je deljenje sadnica belog jasena.

Ova akcija je organizovana putem društvenih mreža i u kratkom roku je podeljeno 70 sadnica koje su bile namenjene za građanstvo a ostalih 30 sadnica će biti podeljene vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Požarevcu.