OBAVEŠTENJE O PROMENI SLOGANA AKCIJE:

OBAVEŠTENJE

O PROMENI SLOGANA AKCIJE:

Naša organizacija NVO Zeleni razvojni centar, nazvala je svoju akciju imenom koje je slično nekim već postojećim akcijama. Kako nam nije bio cilj da ugrozimo bilo koga, u cilju izbegavanja zabune i održavanja dobrih odnosa sa drugim organizacijama, odlučili smo da promenimo naš slogan, koji sada glasi “POSADI SVOJ HLAD”. U skladu sa tim, promenili smo i web adresu, tako da za sve informacije o akciji i prijave koristite novi sajt www.posadisvojhlad.rs. Sve ostalo ostaje nepromenjeno, a sve dosadašnje prijave naravno važe.